راکول Meritor تفاوت برای فروش2018-10-24T15:34:59+00:00

راکول Meritor تفاوت برای فروش

راکول تفاوت برای فروش در قیمت گذاری رقابتی. همه مدل ها در سهام, اگر شما بخشی را نمی بینم شما نیاز با ما تماس بگیرید و ما آن را برای شما قرار خواهد. اگر شما با داشتن مشکل در پیدا کردن یک حق برای کامیون خود را, دریغ نکنید تماس با ما. ما همچنین قطعات سهام مانند کیت بلبرینگ, خطنقطهگذرهایدرجهدومحداقل, حلقه و دنده مجموعه, کیت مهر و موم, یاطاقان, مهر و موم, پرانتز, U-مفاصل و درایو شفت محور. When you need parts and supplies we offer the full line of Rockwell rear-end for your equipment, کامیون, نیمه, 4-چرخ, خارج از جاده و خودرو عملکرد. ما از techs آماده برای کمک به شما در دیفرانسیل مناسب را پیدا کنید 877-776-4600 یا 407-872-1901.

جبهه دیفرانسیل عقب

Rockwell differentials for sale

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
A3200 T B26 2.81 22 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell RR 20145 model differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RR 20145 3.58 39 41 بازسازی
RR 20145 3.73 39 41 بازسازی
RR 20145 4.33 39 41 بازسازی
RR 20145 4.88 39 41 بازسازی
RR 20145 5.57 39 41 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell RR 23160 differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RR 23160 3.37 46 46 بازسازی
RR 23160 4.30 46 46 جدید 3200P1706
RR 23160 4.56 46 46 بازسازی
RR 23160 4.89 46 46/2.35 بازسازی
RR 23160 4.89Q 46 46 بازسازی

عقب قفل دیفرانسیل

rear lock differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RRL 20145 3.73 46 41 بازسازی
RRL 20145 3.90 46 41 بازسازی
RRL 20145 4.88 39 41 بازسازی

جلو Differntial

Rockwell front rear differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RD 20145 3.36 46 41 بازسازی
RD 20145 3.58 46 41 بازسازی
RD 20145 3.78 46 41 بازسازی
RD 20145 3.90 46 41 بازسازی
RD 20145 4.11 46 41 بازسازی
RD 20145 4.33 46 41 بازسازی
RD 20145 4.56 46 41 بازسازی

جبهه دیفرانسیل عقب

RDL 20145 front rear differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RDL 20145 3.58 46 41 بازسازی
RDL 20145 3.73 46 41 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell MR2014X differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
MR2014X 3.36 39 41 بازسازی

جبهه دیفرانسیل عقب

Rockwell RD 23160 differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RD 23160 4.10 46 46 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell RRL 23160 Differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RRL 23160 3.21 46 46 بازسازی
RRL 23160 3.73 46 46 بازسازی
RRL 23160 5.38 46 46 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

RR 23180 model differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RD 23160 5.38 بازسازی

دیفرانسیل عقب

Rockwell SHR differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
SHR 3.73 24 بازسازی
SHR 4.89 1.96/10 SPL 24 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell QHR model differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
QHR 3.70 10 41 بازسازی
QHR 4.11 10 22 بازسازی
QHR 4.33 10 22 بازسازی
QHR 4.44 10 22 بازسازی
QHR 6.17 10 41 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

SQHD model differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
SQHD 4.44 هیچ یک 22 بازسازی
SQHD 4.44 10 22-2 1/8 بازسازی

جبهه دیفرانسیل عقب

Rockwell differential model SLHD

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
QHR 6.17 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell differential model D140

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
D 140 6.80 1 3/4 34 جدید

عقب دیفرانسیل عقب

F106 model Rockwell differential
مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
F 106 5.83 10 19 بازسازی
F 106 6.20 10 19 بازسازی
F 106 6.80 10 19 بازسازی
F 106 7.20 10 19 بازسازی

دیفرانسیل جلو

FDS 1808 differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
FDS 1808 5.90 10 24 بازسازی
FDS 1808 4.63 39 24 بازسازی
FDS 1808 5.29 2″/39 24 بازسازی

دیفرانسیل عقب

Rockwell FC 240

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
FC 240 6.72 10 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

H140 model differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
H 140 5.29 10 20 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell H170 model differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
H 170 6.83 10 36 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell differential H172

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
H 172 5.86 34 39 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

rear rear differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
R 155 3.33 39 24 بازسازی
R 155 3.73 39 24 بازسازی
R 155 7.40 39 24 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell model R170

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
R 170 3.42 10 24 بازسازی
R 170 3.55 10 24 بازسازی
R 170 3.70 10 24 بازسازی
R 170 4.11 10 24 بازسازی
R 170 4.33 10 24 بازسازی
R 170 5.86 10 24 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Qr100 rear differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
QR 100 3.42 39 41 بازسازی
QR 100 3.70 39 41 بازسازی
QR 100 3.90 39 41 بازسازی
QR 100 4.11 41 بازسازی
QR 100 5.29 41 بازسازی

جبهه دیفرانسیل عقب

Rockwell QD 100 differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
QD 100 3.55 39 41 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell RR 26185 differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RR 26185 5.38 46 46 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell RS 17140 differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RS 17140 3.73 34 39 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

Rockwell RS21230 rear rear differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
RS 21230 4.56 34 39 بازسازی
RS 21230 6.50 34 39 بازسازی

عقب دیفرانسیل عقب

differential

مدل نسبت تعداد سوئیت زبانه دار COUNT اکسل GEAR نوار باریک وضعیت
B 100 5.14 10 17 بازسازی
differential warranty

تفاوت های جدید و بازسازی شده توسط هستند نرم افزار دنده و پوشش داده شده با یک سال, گارانتی مسافت پیموده شده نامحدود. *مشاهده گارانتی. تمام ضمانت های دیگر که از تولید کننده.

برای بیش از 20 سال ما با موفقیت صادر سراسر جهان. ما سهام همه می سازد و مدل از همه تفاوت استفاده می شود و بازسازی جدید خود را, قطعات و کیت. آیا ما با استفاده از حامل و یا ما خود, شما می توانید مطمئن باشند که ما محصول خود را به شما در زمان و در شرایط ایده آل کاری از.
ما صادرات به بیش از 60 کشور در سراسر جهان و دانم آنچه در آن طول می کشد تا این کار انجام حق اولین بار. هدف ما این است که برای شما قادر به تکمیل کار خود را در حداقل زمان possible.We در تلاش برای تبدیل شدن به یک جزء به طور منظم از موفقیت خود را!

پاسخ دکمه حالا
تلفن US
قطعات